Aalto Marja Missä on tahto, siellä on tie.

Ei enää niin näkymätön uhka

Kaupallinen ilmailu kehittyy matkustajamäärien kasvaessa kiihtyvällä tahdilla ympäri maailman. Viime vuonna moni lentoyhtiö pääsi eroon tappiokierteestään, jopa tehden tuottoa pitkästä aikaa. Osansa tällä positiivisella kehityskierteellä on matalassa öljyn hinnassa sekä uuden teknologian käyttöönoton tuomilla mahdollisuuksilla lento-operaatioiden tehostamiseksi ja yhtiöiden toimintojen kehittyessä optimaalisemmiksi. Vuosi 2015 oli monella tavalla ennätysten vuosi mm monen lentoaseman saavuttaessa kaikkien aikojen ennätysmatkustajaluvut. Euroopassa suurimmat matkustajamäärät tavoittivat Lontoo, Pariisi, Frankfurt sekä Amsterdam painien omassa luokassaan reilusti yli 50 miljoonan vuosittaisella matkustajalla.

Juuri kun kaikki näytti pitkästä aikaa hyvältä, asiat viimeinkin lähteneen oikeaan suuntaan, tapahtui jotain, joka jälleen muutti kaiken. Itsemurhaisku Brysselin lentoasemalla maaliskuun lopulla vain muutamia kuukausia sen jälkeen, kun Venäläisen lentoyhtiö Metrojetin lentokone oli oletettavan pommin seurauksena pudonnut Siinain niemimaalla. Kaupallisen ilmailun turvallisuus on jälleen uhattuna ja muistutus siitä saatiin mitä karmivimmalla tavalla. 9/11 jälkeen turvatoimia on kiristetty loputtoman tuntuisesti, mutta siitä huolimatta terrorismi on uhka, joka on ympärillämme koko ajan, eikä se enää ole näkymätön.

Seuraukset terrori-iskuilla ovat aina kauaskantoiset. Tällä hetkellä yksi kärsijöistä on Egypti, jossa matkailusta elantonsa saanut Sharm-el-Sheikh toistaiseksi on, ja toistaiseksi pysyy, lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien boikottilistalla luokiteltuna liian vaaralliseksi matkakohteeksi. Egyptin viranomaiset ovat ilmoittaneet laittavansa yli 30mEur turistien lisäturvaamiseen maassa, jonka moni maakunta elää turismista. Egyptin lentoaseman turvallisuutta arvioimaan on palkattu lukuisa määrä turvallisuusalan konsultteja. Faaraoiden maa on kärsinyt matkailijakadosta viimeiset viisi vuotta Arabikevään seurauksena - eikä se ole ainoa kärsijä vaan mm. Tunisia kärsii matkailijakadosta sitä kohdanneiden terrori-iskujen jälkeen. Euroopan kaupungit Pariisi ja Bryssel toipuvat hiljalleen omista iskuistaan eivätkä suostu antamaan periksi pelolle. On kuitenkin selvää, että iskut jättävät jälkensä lähtemättömästi myös länsimaihin.

Joskin ihminen unohtaa ja haavat arpeutuvat, on surun ja vihan lisäksi seurauksena myös taloudellinen lasku. Jälkien korjauksesta sekä turvallisuuden edelleen kehittämisestä tuleva lasku on korkea ja se jää maksettavaksi niille, jotka eivät ole millään tavoin syyllistyneet sen aiheuttaneeseen terrorismiin. Maksettavaksi lankeava lasku ei ole vähäinen - ei henkisesti eikä materiaalisesti. Lentomatkustajat maksavat tästä ensi kädessä lisääntyvänä matka-aikana, jonka he joutuvat varaamaan lentomatkalleen lentoasemalla läpikäytäviin turvallisuusproseduureihin. Jälki tulee näkymään vääjäämättä myös matkojen hinnoissa. Jonkun on maksettava lisääntyvän turvallisuuden kulut.

Ilmailualan lehti Airport of the World teki kyselyn lentoasemien johtajille ja pääsääntöisesti jokainen haastateltava näki terrorismin suurimpana kasvavana uhkana. Alalla suhtaudutaan asioihin hyvinkin realistisesti. Vaikka alan kasvu on positiivista ja kaikki merkit näyttävät tulevaisuuden osalta hyvältä, leijuu seuraavan iskun uhka nurkan takana. Ilmailualan yksi määrääviä piirteita on se, että turvallisuus on aina ensimmäinen elementti, josta ei tingitä missään olosuhteissa. Tavallisen ihmisen maailmassa se saattaa vaikuttaa jopa vainoharhaiselta sekä suomalaisittain "pirujen seinälle maalaamiselta", mutta sitä se ei ole. Vanha totuus "Fail to plan, is plan to fail" on ilmailussa todempaa kuin monella muulla alalla. Lentäessä ei ole varaa siihen ensimmäiseenkään virheeseen. Itse käytän suomenkielistä muotoa; "Hyvin suunniteltu on puoliksi lennetty" ja todennut sen paikkansapitävyyden monet kerrat. Etukäteen on varauduttava pahimpaan mahdolliseen skenaarioon, koska odottamaton tapahtuu aina. Vain ennakoimalla ja etukäteen valmistautumalla olemme vuosikymmenien aikana pystyneet rakentamaan maailman turvallisimman ilmailuympäristön. On kuitenkin tosiasia, että terrorismin uhka on olemassa myös meidän lintukotomme ympärillä. Uhka ei katoa vaikka kuinka uskoisimme olevamme liian syrjäinen ja vähälukuinen maa iskun kohteeksi.

Brysselin isku osoitti terroristien olevan valmiita mihin vain. He iskivät lentoasemalla jo lähtöselvitystiskeillä eli ennen kuin asiakkaat olivat menneet läpi yhdestäkään turvatarkastuspisteestä. Lentoaseman lisäksi he iskivät myös paikassa, jossa ei turvatarkastuksia normaalistikaan tehdä, eli aamun työmatkaliikenteen ruuhkametrossa. He iskivät väkijoukkoon tilanteessa, jossa sitä vähiten odotti. Terroristin uhriksi voi joutua kuka tahansa, mutta se ei tarkoita, että ihmisen on lopetettava elämästä sen vuoksi. Lentäminen on maailman turvallisin matkustusmuoto ja lento-onnettomuuteen joutumisen mahdollisuus on häviävän pieni. Suomen lentoasemalla pommi-iskun mahdollisuus on käytännössä olematon, mutta siihen ettei sitä koskaan tapahtuisi emme voi tuudittautua.

Voimme panostaa turvallisuuteen teknisin keinoin sekä kontrolloinnin avulla, mutta miten voimme suojautua ihmiseltä, joka tieten tahtoen haluaa tehdä pahaa? Emme me voi. Turvallisuusympäristömme on muuttunut pysyvästi ja kaikessa tekemisessämme meidän on ensi kädessä oletettava jokaisen olevan mahdollinen uhka, kunnes toisin todistetaan. Epäoikeudenmukaista, mutta totta. Se, että jokaisesta on tullut epäilty, ihonväriin, rotuun, kansalaisuuteen tai uskontoon katsomatta lisää vääjäämättä myös matkustamisen kuluja. Turvallisuus ei ole halpaa, mutta voiko turvallisuudelle määrätä hintaa? Mikäli vastapainona vaa'assa on ihmishenkiä, ei voi. Turvallisuutta ei voi koskaan mitata rahassa.

Työssäni joudun puntaroimaan myös turvallisuustilanteen muuttumista maailmassa. Vielä toistaiseksi elämme lintukodossa ja luotamme ihmiseen. Olemme kehittämässä tulevaisuuden matkaketjua, joka sujuvoittaa ja tekee jokaisen matkasta miellyttävän sekä nopean - omalta kotikentältä. Ensi kädessä mietimme vähähiilisyyttä ja matkustuksen tuottamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä matkailun kasvaessa sekä ekologisen matkailun kehitystä. Terrorismi on näissä skenaarioissa kovin kaukainen aihe. Alueellisen lentoaseman kehittäminen Suomessa vaatii panostusta sekä uusia toimintamalleja, jotta kasvu ja kehitys mahdollistuvat. Kasvu syntyy lisääntyvän matkustustarpeen ja -halun ympärille. Suomi on matkailukohteena nouseva trendi ja haluamme houkutella lisää matkailijoita kauniiseen ja turvalliseen maahamme vuoden ympäri. Kasvu syntyy siitä miten houkuttaviksi me pystymme itsemme tekemään maailman silmissä. Tällä hetkellä olemme turvallinen ja puhtaan luonnon maa, jossa voit kulkea rauhassa vaikka keskellä yötä pelkäämättä, taksit eivät huijaa eivätkä ryöstä, poliisiin ja toiseen ihmiseen voit luottaa. Kuinka pitkään me voimme elää luottaen ja uskoen ihmisyyteen, on itsestämme kiinni.

Kun katsoo etäämmältä, oivaltaa meidän olevan  tällä hetkellä turvallinen maa myös terrorismin uinuville soluille, emme iskun kohde, vaan nukkuvien turvapaikka. Ilmailualalla elämme keskellä tietoisuutta, että myös omassa ympäristössämme elää ja toimii aktiivisia rikollisia, jotka hyödyntävät kulkemisissaan Suomen kaltaisia korkean turvallisuuden maita. Euroopassa pohditaan matkustajatiedon keräämistä, sekä lentoyhtiöiden velvollisuutta tietojen luovuttamiseksi viranomaisille, sekä ylipäätään vapaata liikkumista yli rajojen - vaikutukset kiristyvässä turvallisuudessa tulevat näkymään myös pienimmillä alueellisilla lentoasemillamme nyt ja jatkossa.

Jos verrataan Suomea Israelin Tel Avivin lentoasemaan, joka on usein mainittu maailman turvallisemmaksi lentoasemaksi, aloitetaan siellä matkustajien tarkastaminen jo lentoasemaa lähestyttäessä ja prosessi jatkuu matkustajien jatkuvalla profiloinnilla heidän kulkiessaan kentän koko palveluketjun läpi koneeseen saakka. Olemme vielä kaukana tästä, ja toivottavasti meidän ei koskaan näin pitkälle tarvitse mennä, mutta kiristyvät turvallisuusohjeet ja -määräykset tulevat myös meidän noudatettavaksi vaikka olisimme kuinka varmoja siitä, että meillä kaikki matkustajat ovat pelkästään hyvällä asialla.

Jokainen työntekijä, joka työskentelee osana ihmisen matkaa tulee pysyä valppaana ja huomioida asioita, joihin itse matkustaja ei kiinnitä huomiota, se tehdään näkymättömästi ja ilman, että asiakas ymmärtää tulleensa profiloiduksi. Näkymättömyydellä luodaan turvallisuuden tunne, eikä aiheuteta tarpeetonta pelon ilmapiiriä. Jokaisella meillä on oikeus tuntea olevamme turvassa, kun liikumme missä tahansa päin maailmaa. Pelko on pahin este kehitykselle - ennakointi ja varautuminen ovat paras lääke pelolle.

Jokainen meistä matkustaessaan on ainakin joskus kokenut suunnatonta ärsytystä ensin jonottaessaan ja sitten riisuessaan puolet vaatetuksestaan, mutta vähintään kengät ja vyön, turvatarkastuksessa sekä kokien nöyryytystä henkilökohtaisesta käsin suoritetusta satunnaistarkastuksesta. Syypää ei ole turvatarkastajan tai lentoaseman halu nöyryyttää - syy on sen terroristin ja rikollisen, joka päätti viedä räjähteen koneeseen halunaan tuhota ja tappaa mahdollisimman monia. Muistetaan seuraavalla kerralla olla kiitollinen turvatarkastajalle, joka suorittaa työnsä tunnollisesti ja toimii osana pitkää palveluketjua suoden meille turvallisen matkan ja pääsyn ehjänä perille. 

Toimiva ja kasvava lentoliikenne on meille elinehto ja kasvun edellytys. Jokaisen tulee olla varuillaan ja huomioida muutokset ympärillään, mutta kenenkään ei tule jättää matkustamatta jonkin sellaisen takia, jonka tapahtuminen omalle kohdalle on häviävän pieni mahdollisuus. Jatkamme kehitystyötä ja uusien palvelumuotojen sekä matkaketjumallien rakentamista tavoitteena parempi matkustuskokemus. Emme unohda pahan uhkaa taustalla, mutta emme anna sen myöskään estää meitä kehittymästä ja kehittämästä tulevaisuuttamme. Lentoliikenne jatkaa kasvuaan, lentoyhtiöt eivät pysähdy ja liike-elämä tarvitsee hyvän saavutettavuuden.

"Lives depend on it, and livelihoods depend on it."

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat